UCHP CILJEVI I AKTIVNOSTI

Poboljšanje poslovnih aktivnosti prijevoznika i pomaganje u rješavanju profesionalnih problema povezanih s aktivnostima prijevoznika. Rad na uključivanju Udruge u rad povezanih međunarodnih organizacija. Zaštita i promicanje interesa članova pred tijelima državne uprave. Rad na prijedlozima za poboljšanja, izmjene i dopune pravnih rješenja na području cestovnog prijevoza. Poticanje i razvijanje poštovanja za primjenu etičkih načela u strukovnoj profesiji.

ČLANOVI

Svaka domaća ili strana pravna osoba ili fizička osoba koja se bavi djelatnošću javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta.

PRAVA ČLANOVA

Članovi mogu birati i mogu biti birani u tijelima Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njenih tijela, te nadgledati rad Udruge.

OBVEZE ČLANOVA

Poštivati odredbe Statuta, Etičkog kodeksa i odluka nadležnih tijela Udruge, da aktivno sudjeluju u provedbi dogovorenih ciljeva Udruge, pružiti tijelima Udruge informacije potrebne za postizanje ciljeva Udruge, Članarina: iznos mjesečne naknade određuje se prema broju licenciranih vozila člana

TOP